Kontaktujte výrobnu pečiva

Specializujeme se na pekařskou a cukrářskou výrobu. Máte zájem o naše pečivo? Kontaktujte nás ještě dnes.

Kontaktní údaje

MARTA spol. s r.o.
IČO: 15040429 ; DIČ: CZ15040429

Radima Drejsla 138, 518 01 Dobruška

Objednávky:
Pekárna
Cukrárna
Lahůdky

 jednatel společnosti

hlavní ekonomka, jednatelka

 

fakturace 

pokladna a mzdová účtárna

vedoucí odbytu a dopravy

ing. Vít Svoboda

Jana Drcmánková, DiS.

 

Zdeněk Drcmánek

Veronika Rottová

Vít Baše

Pekárnu najdete zde

WHISTLEBLOWING

Oznámení v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) lze podat:

  1. ústně v sídle společnosti MARTA spol. s r. o. na adrese Radima Drejsla 138, 518 01 Dobruška. O podaném oznámení bude sepsán písemný záznam,
  2. písemně na adresu MARTA spol. s r. o. na adrese Radima Drejsla 138, 518 01 Dobruška s označením obálky „NEOTVÍRAT – pouze do rukou příslušné osoby“, případně odevzdáním obálky s označením „Whistleblowing“ do poštovní schránky,
  3. telefonicky v pracovní dny v čase od 8:30 – 12:30 hodin na telefonním čísle 736 671 191. Telefonický hovor bude se souhlasem oznamovatele nahráván,
  4. elektronicky na e-mailové adrese oznamenimarta@seznam.cz (e-mail je chráněn dvoufázovým zabezpečením a má do něj přístup pouze ověřená osoba)

Osobou pověřenou v rámci Vnitřního oznamovacího systému je paní Jana Drcmánková, DiS.

V rámci vnitřního oznamovacího systému nejsou akceptována anonymní oznámení.

Oznámení nebude přijímáno od nezaměstnanců a jiných osob, které sice vykonávají práci, ale nejsou zaměstnáni v té organizaci.

Oznamovatelem ve smyslu zákona a Směrnice je fyzická osoba podávající oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, a které

  1. má znaky trestného činu,
  2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  3. porušuje zákon, nebo
  4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti vyjmenované zákonem a Směrnicí.“

Použitý zdroj: oznamovatel.justice.cz